1966 YILINDA İSTANBUL’DA DOĞDU. 1982-1986 MARMARA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU. 1994 YILINDA KURULAN ÖZDEN MİMARLIK ŞİRKETİNDE, MAĞAZA, OTEL, OFİS, KONUT VE MOBİLYA TASARIMI ALANLARINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR. MİMARLIK VE TASARIM ALANINDA ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜ BULUNMAKTADIR.ÖDÜLLER VE SERGİLER

 • YAPI 99 İSTANBUL FAIR, STAND DESIGN AWARD, HONOURABLE MENTION 2001
 • ISTON "KIOSK-STREET FURNITURE" , HONOUR AWARD 2001
 • INTERİOR DESIGN TURKEY 2005 AWARDS - THE BEST SHOPPING SPACE POLO GARAGE IN METROCITY SHOPPING MALL / ISTANBUL
 • INTERIOR ARCHITECT EXHIBITION IN TURKEY AND GERMANY,2005
 • MARMARA UNİVERSİTY FİNE ARTS FACULTY 50TH YEAR ANNİVERSARY EXHİBİTİON-2007
 • "RE-TABURE" EXHİBİTİON SUPPORTED BY MAİSON FRANCAİSE
 • İLK İN MİLANO EXHİBİTİON - TURKİSH TOUCH İN DESİGN-2007
 • DESİGN MAGAZİNE - 2007
 • "BLOCK" EXHİBİTİON-2007
 • YAPİ 99 İSTANBUL FAİR, STAND DESİGN AWARD, HONOURABLE MENTİON 2001
 • ISTON "KİOSK-STREET FURNİTURE", HONOUR AWARD 2001
 • İNTERİOR DESİGN TURKEY 2005 AWARDS - THE BEST SHOPPİNG SPACE POLO GARAGE İN METROCİTY SHOPPİNG MALL/ISTANBUL
 • ILK İN MİLANO EXHİBİTİON